מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן

לקבלת סרטון בנושא רישום לקורסים (בניית מערכת שעות לשנה"ל החדשה) לחצו כאן 

סטודנט יקר, בימים אלה נשלחה בדואר ערכת גבייה לתשלום:

מקדמת שכ"ל לשנת תשע"ו עבור הסטודנטים הממשיכים בתואר ראשון בוקר ותואר שני, לקבלת הערכה של המקדמה לחץ כאן.

בכדי שאופציית רישום לקורסים לתשע"ו תהייה פעילה עבורך ברופינט,

עליך להסדיר את תשלום המקדמה עד ל 15/7/2015.

לפרטים נוספים במחלקת הגביה לחץ כאן

 

לקבלת מדריך העבודה באתר לחצו כאן    

 לקבלת סרטון למילוי דף תשובון במבחני רב ברירה לחצו כאן 

 

לבעיות/שאלות יש לפנות למייל SUPPORT@RUPPIN.AC.IL
בכל פנייה יש לציין

ת"ז, שם מלא ומהות הבעיה:
* בנושאים הקשורים להורדת חומרי לימוד/ממשק לאתר Moodle, יש לציין בנושא "moodle"
* בנושאים אחרים (למעט סריקות) יש לציין בנושא "רופינט"
* בנושא סריקות ובחינות מעורבלות יש לפנות לחברת Tomax ולמלא טופס פנייה הנמצא
ברופינט/דף ציונים