מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן

 

לקבלת מדריך העבודה באתר לחצו כאן

_____________________________________________________________________________

 לקבלת סרטון למילוי דף תשובון במבחני רב ברירה לחצו כאן 

 _____________________________________________________________

לבעיות/שאלות יש לפנות למייל SUPPORT@RUPPIN.AC.IL

בכל פנייה יש לציין ת"ז, שם מלא ומהות הבעיה:

* בנושאים הקשורים להורדת חומרי לימוד/ממשק לאתר Moodle יש לציין בנושא "moodle"

* בנושאים אחרים (למעט סריקות) יש לציין בנושא "רופינט "

* בנושא סריקות ובחינות מעורבלות  יש לפנות לחברת Tomax ולמלא טופס פנייה הנמצא ברופינט/דף ציונים