מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן

סטודנטים יקרים, הודעה זאת מיועדת ללסטודנטים שטרם הסדירו את תשלום שכ"ל לשנת תשע"ו. יש להסדיר את התשלום בהקדם האפשרי.

סטודנטים אשר לא הסדירו את התשלום תחסום להם גישה לרופינט ולמוול.

חסימת גבייה תופעל ב-6/12/2015

לקבלת ערכת שכ"ל יש ללחוץ כאן. כמו כן, ברופינט/דף חשבון תוכלו לראות מהי יתרה לתשלום.

אם בינתיים שילמתם את החוב, ראו הודעה זאת כמבוטלת.

לפרטים נוספים במחלקת הגביה לחץ כאן

___________________________________________________________________

 

 לקבלת מדריך העבודה באתר לחצו כאן    

 ____________________________________________________________________

 לקבלת סרטון למילוי דף תשובון במבחני רב ברירה לחצו כאן 

 

 _____________________________________________________________

לבעיות/שאלות יש לפנות למייל SUPPORT@RUPPIN.AC.IL

בכל פנייה יש לציין ת"ז, שם מלא ומהות הבעיה:

* בנושאים הקשורים להורדת חומרי לימוד/ממשק לאתר Moodle יש לציין בנושא "moodle"

* בנושאים אחרים (למעט סריקות) יש לציין בנושא "רופינט "

* בנושא סריקות ובחינות מעורבלות  יש לפנות לחברת Tomax ולמלא טופס פנייה הנמצא ברופינט/דף ציונים