מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן
  

לקבלת מדריך העבודה באתר לחצו כאן   

 לקבלת סרטון לרישום לקורסים לחצו כאן  

לקבלת סרטון למילוי דף תשובון במבחני רב ברירה לחצו כאן 


לבעיות/שאלות יש לפנות למייל SUPPORT@RUPPIN.AC.IL
בכל פנייה יש לציין
ת"ז, שם מלא ומהות הבעיה:
* בנושאים הקשורים להורדת חומרי לימוד/ממשק לאתר Moodle, יש לציין בנושא "moodle"
* בנושאים אחרים (למעט סריקות) יש לציין בנושא "רופינט"
* בנושא סריקות ובחינות מעורבלות יש לפנות לחברת Tomax ולמלא טופס פנייה הנמצא
ברופינט/דף ציונים