מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן

סטודנטים יקרים,

הודעה זאת הנה עבור הסטודנטים שהגישו בקשות למלגות סוציו-אקונומיות.

כל מכתבי התשובה נמצאים במזכירויות בתי הספר. נא לאסוף אותם בהקדם האפשרי ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בהם. זכאי המלגות יוכלו לראות את הזיכוי עבור המלגה

גם דרך הרופינט בכרטיס הגבייה (זה אינו פוטר אותם מלאסוף את מכתבי התשובה

ולפעול על פי הרשום בהם).

לפרטים נוספים יש לפנות לרוחה פלר חסון במשרד דיקן הסטודנטים בטלפון 09-8983838 או בדוא"ל ruhaf@ruppin.ac.il 

 

 

לקבלת מדריך העבודה באתר לחצו כאן   

 לקבלת סרטון לרישום לקורסים לחצו כאן  

לקבלת סרטון למילוי דף תשובון במבחני רב ברירה לחצו כאן 


לבעיות/שאלות יש לפנות למייל SUPPORT@RUPPIN.AC.IL
בכל פנייה יש לציין
ת"ז, שם מלא ומהות הבעיה:
* בנושאים הקשורים להורדת חומרי לימוד/ממשק לאתר Moodle, יש לציין בנושא "moodle"
* בנושאים אחרים (למעט סריקות) יש לציין בנושא "רופינט"
* בנושא סריקות ובחינות מעורבלות יש לפנות לחברת Tomax ולמלא טופס פנייה הנמצא
ברופינט/דף ציונים